Προϊόντα & Υπηρεσίες
RITA TRANSFORMERS
Εξοικονομηση Ενέργειας BLITZ TRAFO
Υπέρυθρη Θερμανση INFRAHeating
RITA Engineering COnsulting
RITA Laboratory

Rita Συμβουλευτική
 


Η εταιρεία RITA TRANSFORMERS συγκεντρώνοντας τα 60 και πλέον χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, αξιοπιστίας & τεχνογνωσίας, επεκτείνεται και προσφέρει νέες υπηρεσίες.

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9000
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14000
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
  • ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Και επιπλέον:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ των ανωτέρω (σε μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια βάση ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης)

Αναζήτηση
Newsletter
Συμπληρώστε το e-mail σας.